Skip to content

Ứng dụng web Java đa người dùng – Xây dựng ứng dụng web Java đa người dùng

Create multi tenant microservice using Springboot, Hibernate and Postgres

multi tenant java web application

Ứng dụng web Java đa người dùng là một ứng dụng web được thiết kế để phục vụ nhiều người dùng khác nhau trên cùng một hệ thống. Điều này cho phép nhiều tổ chức hoặc công ty sử dụng cùng một ứng dụng để quản lý dữ liệu và hoạt động của họ mà không ảnh hưởng đến nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách thiết kế, phát triển và triển khai một ứng dụng web Java đa người dùng, cũng như quản lý dữ liệu và bảo mật trong ứng dụng này.

I. Định nghĩa Ứng dụng web Java đa người dùng
Ứng dụng web Java đa người dùng là một ứng dụng web mà cho phép nhiều người dùng cùng truy cập và sử dụng một cách độc lập trên cùng một hệ thống.

II. Cách thiết kế Ứng dụng web Java đa người dùng
Khi thiết kế một ứng dụng web Java đa người dùng, có một số yếu tố quan trọng cần được xem xét. Dưới đây là một số bước cơ bản để thiết kế ứng dụng này:

1. Xác định yêu cầu: Đầu tiên, phải xác định rõ yêu cầu của từng tổ chức hoặc công ty mà ứng dụng sẽ phục vụ. Các yêu cầu này có thể bao gồm quyền hạn người dùng, giao diện người dùng, tính năng và nhiều yếu tố khác.

2. Thiết kế cơ sở dữ liệu: Sau khi xác định yêu cầu, cần thiết kế cơ sở dữ liệu phù hợp để lưu trữ thông tin người dùng và dữ liệu của từng tổ chức. Có thể sử dụng một cơ sở dữ liệu đa người dùng hoặc tạo một cơ sở dữ liệu riêng cho mỗi tổ chức.

3. Thiết kế giao diện người dùng: Giao diện người dùng phải được thiết kế để dễ sử dụng và phù hợp với nhu cầu của từng tổ chức. Cần xem xét việc tạo giao diện đa ngôn ngữ và đa khu vực để hỗ trợ nhiều người dùng trên toàn thế giới.

4. Thiết kế kiến trúc ứng dụng: Kiến trúc ứng dụng cần phù hợp với yêu cầu đa người dùng, đảm bảo sự tách biệt giữa các bối cảnh làm việc của từng tổ chức và quản lý sự tương tác giữa các người dùng trong cùng một tổ chức.

III. Quy trình phát triển Ứng dụng web Java đa người dùng
Quy trình phát triển một ứng dụng web Java đa người dùng tương tự như phát triển các ứng dụng web khác. Dưới đây là một số bước cơ bản trong quy trình phát triển ứng dụng:

1. Xác định yêu cầu: Tương tự như trong quy trình thiết kế, cần xác định rõ yêu cầu của từng tổ chức và người dùng.

2. Thiết kế giao diện người dùng: Thiết kế giao diện người dùng dựa trên yêu cầu đã xác định. Cần tạo ra các bản vẽ và mô phỏng để đảm bảo rằng giao diện sẽ đáp ứng được nhu cầu của người dùng.

3. Phát triển cơ sở dữ liệu: Tạo cơ sở dữ liệu phù hợp để lưu trữ thông tin người dùng và dữ liệu của từng tổ chức.

4. Phát triển ứng dụng: Tiến hành phát triển ứng dụng web Java đa người dùng theo thiết kế đã được phê duyệt. Có thể sử dụng các công cụ như multi tenant repository, Multi tenant Spring Boot, multi tenant mongodb spring boot, MongoDB multi tenant, hibernate multi tenancy spring boot để hỗ trợ quá trình phát triển.

5. Kiểm thử và sửa lỗi: Sau khi phát triển xong ứng dụng, cần tiến hành kiểm thử để đảm bảo tính ổn định và đáng tin cậy của ứng dụng. Nếu phát hiện lỗi, cần sửa chúng trước khi triển khai ứng dụng.

IV. Cơ chế đa người dùng trong Ứng dụng web Java
Cơ chế đa người dùng là phần quan trọng nhất trong ứng dụng web Java đa người dùng. Có nhiều cách để triển khai cơ chế này, ví dụ như sử dụng hibernate multi tenancy, Spring oauth2 resource server multiple issuers hoặc schema based multi tenancy spring boot. Cơ chế này đảm bảo rằng mỗi người dùng chỉ có quyền truy cập và quản lý thông tin của riêng mình.

V. Cách quản lý dữ liệu và bảo mật trong Ứng dụng web Java đa người dùng
Quản lý dữ liệu và bảo mật là một phần quan trọng trong Ứng dụng web Java đa người dùng. Dưới đây là một số cách để quản lý dữ liệu và bảo mật trong ứng dụng này:

1. Sử dụng quản lí cơ sở dữ liệu đa người dùng: Có thể sử dụng một cơ sở dữ liệu duy nhất cho tất cả các tổ chức hoặc tạo một cơ sở dữ liệu riêng cho mỗi tổ chức.

2. Áp dụng phân chia dữ liệu theo người dùng: Đảm bảo rằng mỗi người dùng chỉ có quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin của riêng mình.

3. Xác thực và ủy quyền: Sử dụng các cơ chế xác thực và ủy quyền như Spring oauth2 resource server multiple issuers để đảm bảo rằng chỉ người dùng được phép mới có thể truy cập vào thông tin nhạy cảm và thực hiện các thao tác quản lý.

VI. Triển khai và triển khai Ứng dụng web Java đa người dùng
Sau khi phát triển và kiểm thử ứng dụng web Java đa người dùng, có thể triển khai nó lên một môi trường thực tế. Dưới đây là một số bước để triển khai ứng dụng:

1. Xác định môi trường triển khai: Xác định môi trường triển khai phù hợp cho ứng dụng, có thể là một server riêng hoặc sử dụng các dịch vụ đám mây như Amazon Web Services hoặc Google Cloud.

2. Chuẩn bị máy chủ: Chuẩn bị máy chủ cho ứng dụng, cài đặt các phần mềm và công cụ cần thiết.

3. Triển khai ứng dụng: Tiến hành triển khai ứng dụng web Java đa người dùng lên máy chủ đã chuẩn bị.

4. Kiểm tra và điều chỉnh: Kiểm tra ứng dụng trên môi trường triển khai và tiến hành điều chỉnh nếu cần thiết để đảm bảo tính ổn định và hoạt động tốt trên môi trường thực tế.

VII. Hiệu suất và mở rộng trong Ứng dụng web Java đa người dùng
Để đảm bảo hiệu suất và có thể mở rộng Ứng dụng web Java đa người dùng, có một số yếu tố cần được xem xét:

1. Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu: Tối ưu hóa việc truy vấn cơ sở dữ liệu để đảm bảo tốc độ và hiệu suất cao.

2. Mở rộng hệ thống: Thiết kế hệ thống để có thể mở rộng linh hoạt khi người dùng và dữ liệu tăng lên.

3. Tối ưu hóa mã nguồn: Tối ưu hóa mã nguồn để tăng hiệu suất của ứng dụng và giảm thời gian phản hồi.

FAQs:

Q1: Ứng dụng web Java đa người dùng là gì?
A1: Ứng dụng web Java đa người dùng là một ứng dụng web cho phép nhiều tổ chức hoặc công ty sử dụng cùng một ứng dụng để quản lý dữ liệu và hoạt động của họ mà không ảnh hưởng đến nhau.

Q2: Có những cách thiết kế nào cho Ứng dụng web Java đa người dùng?
A2: Có nhiều cách thiết kế cho Ứng dụng web Java đa người dùng, bao gồm xác định yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu và giao diện người dùng, thiết kế kiến trúc ứng dụng và cơ chế đa người dùng.

Q3: Làm thế nào để quản lý dữ liệu và bảo mật trong Ứng dụng web Java đa người dùng?
A3: Có thể quản lý dữ liệu và bảo mật trong Ứng dụng web Java đa người dùng bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu đa người dùng, phân chia dữ liệu theo người dùng và áp dụng các cơ chế xác thực và ủy quyền.

Q4: Làm thế nào để triển khai và triển khai Ứng dụng web Java đa người dùng?
A4: Triển khai Ứng dụng web Java đa người dùng bao gồm xác định môi trường triển khai, chuẩn bị máy chủ, triển khai ứng dụng và kiểm tra và điều chỉnh trên môi trường thực tế.

Q5: Làm thế nào để tối ưu hóa hiệu suất và mở rộng trong Ứng dụng web Java đa người dùng?
A5: Để tối ưu hóa hiệu suất và mở rộng trong Ứng dụng web Java đa người dùng, cần tối ưu hóa cơ sở dữ liệu, mở rộng hệ thống và tối ưu hóa mã nguồn.

Từ khoá người dùng tìm kiếm: multi tenant java web application multi tenant repository, Multi tenant Spring Boot, multi tenant mongodb spring boot, MongoDB multi tenant, hibernate multi tenancy spring boot, Spring oauth2 resource server multiple issuers, Hibernate multi tenancy, schema based multi tenancy spring boot

Chuyên mục: Top 59 multi tenant java web application

Create multi tenant microservice using Springboot, Hibernate and Postgres

Xem thêm tại đây: damaushop.vn

multi tenant repository

For businesses that require a robust and flexible data management system, a multi-tenant repository can be a game-changer. This innovative approach allows multiple users or tenants to securely store and access their data from a single repository. In this article, we will explore the concept of a multi-tenant repository and delve into its benefits, implementation considerations, and frequently asked questions.

I. Định nghĩa Multi-Tenant Repository

Một repository đa khách hàng (multi-tenant repository) là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu cho phép nhiều khách hàng hoặc người dùng sử dụng một kho dữ liệu chung. Mỗi khách hàng có thể lưu trữ và truy xuất dữ liệu mà không bị ảnh hưởng bởi các khách hàng khác trong cùng một kho dữ liệu.

II. Lợi ích của Multi-Tenant Repository

1. Tiết kiệm chi phí: Một kho dữ liệu chung giúp giảm chi phí về phần cứng và quản lý. Thay vì mỗi khách hàng phải triển khai và duy trì một hệ thống riêng, một multi-tenant repository cho phép chia sẻ cấu trúc, tài nguyên và nền tảng. Điều này giúp giảm bớt những chi phí thừa và tăng tính hiệu quả.

2. Quản lý dễ dàng: Với một kho dữ liệu duy nhất, việc quản lý và duy trì trở nên đơn giản hơn. Khách hàng không cần phải lo lắng về việc nâng cấp hay tương thích với các phiên bản mới nhất, vì quản trị viên chỉ cần thực hiện cập nhật trên một nền tảng chung.

3. Bảo mật và phân quyền: Một multi-tenant repository cung cấp cơ chế bảo mật tinh vi. Dữ liệu của mỗi người dùng được cô lập và bảo vệ chặt chẽ, đảm bảo rằng thông tin nhạy cảm không bị ra ngoài hoặc xâm nhập từ các khách hàng khác. Thêm vào đó, hệ thống cũng hỗ trợ phân quyền để quản trị viên có thể kiểm soát quyền truy cập của mỗi người dùng.

4. Tính mở rộng và linh hoạt: Với cấu trúc đa khách hàng, việc mở rộng và mở rộng khả năng của hệ thống trở nên dễ dàng. Khi có thêm khách hàng mới, quản trị viên chỉ cần tạo ra một khách hàng mới trong repository đã có sẵn. Điều này giúp tối ưu hóa tỷ lệ sử dụng tài nguyên và linh hoạt trong việc tăng cường khả năng của hệ thống.

III. Các yếu tố cần xem xét khi triển khai

1. Bảo mật: Lớp bảo mật là yếu tố quan trọng nhất khi triển khai multi-tenant repository. Đảm bảo rằng mỗi khách hàng chỉ truy cập dữ liệu của riêng mình và không thể tiếp cận hay ảnh hưởng đến dữ liệu của khách hàng khác là cực kỳ quan trọng.

2. Hiệu suất: Xử lý và truy cập dữ liệu hiệu quả là một yếu tố quan trọng khác. Hệ thống cần được thiết kế sao cho các khách hàng không ảnh hưởng lẫn nhau và việc truy xuất dữ liệu được thực hiện với tốc độ cao.

3. Quản lý dữ liệu: Cần xác định rõ khái niệm về cấu trúc dữ liệu và cách quản lý các tệp tin và bảng tra cứu. Việc áp dụng một mô hình chuẩn và hỗ trợ cho khách hàng có thể đảm bảo việc quản lý dữ liệu dễ dàng và hiệu quả.

IV. Câu hỏi thường gặp

1. Có thể di chuyển dữ liệu của một khách hàng từ repository này sang repository khác không?

Đáp án: Có thể, tuy nhiên, quá trình di chuyển dữ liệu giữa hai repository có thể phức tạp và đòi hỏi các biện pháp đảm bảo tính nhất quán và bảo mật.

2. Có giới hạn về số lượng khách hàng mà một multi-tenant repository có thể hỗ trợ không?

Đáp án: Số lượng khách hàng không có giới hạn cứng. Tuy nhiên, hiệu suất và quản lý dữ liệu có thể ảnh hưởng đến khả năng hỗ trợ của hệ thống.

3. Có phải tất cả các khách hàng trong multi-tenant repository có cùng cấu trúc dữ liệu không?

Đáp án: Không, không nhất thiết phải có cấu trúc dữ liệu giống nhau. Multi-tenant repository có khả năng hỗ trợ nhiều loại cấu trúc dữ liệu và tùy chỉnh cho từng khách hàng.

Trên đây chúng ta đã tìm hiểu về multi-tenant repository, lợi ích của việc sử dụng, các yếu tố cần xem xét khi triển khai và câu hỏi thường gặp. Đối với các doanh nghiệp muốn tận dụng dữ liệu một cách linh hoạt và hiệu quả, multi-tenant repository là một sự lựa chọn lí tưởng.

Multi tenant Spring Boot

Hiện nay, việc sử dụng ứng dụng đa người dùng đang ngày càng trở thành một xu hướng trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Với việc phát triển mạnh mẽ của các công ty phần mềm và dịch vụ trực tuyến, ngày càng có nhiều ứng dụng được xây dựng để phục vụ nhiều khách hàng cùng một lúc. Một trong những công nghệ phổ biến để phát triển các ứng dụng đa người dùng là Spring Boot.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về mô hình đa khách hàng trong Spring Boot và cách sử dụng nó để xây dựng các ứng dụng có khả năng phục vụ nhiều khách hàng cùng một lúc.

## Spring Boot là gì?

Spring Boot là một framework phát triển ứng dụng Java. Nó cung cấp một nền tảng mạnh mẽ để phát triển các ứng dụng web và dịch vụ RESTful. Spring Boot rất linh hoạt và dễ sử dụng, giúp cho việc xây dựng ứng dụng trở nên nhanh chóng và dễ dàng.

## Mô hình đa khách hàng trong Spring Boot

Mô hình đa khách hàng trong Spring Boot cho phép chúng ta xây dựng một ứng dụng có khả năng phục vụ nhiều khách hàng cùng một lúc. Thay vì xây dựng một ứng dụng riêng biệt cho mỗi khách hàng, chúng ta chỉ cần xây dựng một ứng dụng duy nhất và sử dụng các cấu hình khác nhau cho từng khách hàng.

Cách thức hoạt động của mô hình đa khách hàng là chúng ta sẽ sử dụng các dữ liệu môi trường hoặc các file cấu hình để thiết lập các thông số quan trọng cho từng khách hàng. Khi ứng dụng được khởi chạy, nó sẽ đọc các thông số này và cấu hình môi trường làm việc tương ứng.

## Cách xây dựng ứng dụng đa khách hàng trong Spring Boot

Để xây dựng ứng dụng đa khách hàng trong Spring Boot, chúng ta cần tuân thủ các bước sau:

Bước 1: Tạo các file cấu hình tương ứng với từng khách hàng. File cấu hình này sẽ chứa thông tin như URL cơ sở dữ liệu, tài khoản đăng nhập, mật khẩu, v.v.

Bước 2: Trong ứng dụng Spring Boot, thêm dependency để hỗ trợ đọc các file cấu hình từ bước 1. Dependency thường được sử dụng là `spring-boot-starter`

Bước 3: Tạo một bean được sử dụng để đọc các thông tin cấu hình từ file trong bước 1. Bean này thường được gọi là `MultiTenantConfig`

Bước 4: Sử dụng các cấu hình được đọc từ file để cấu hình kết nối đến cơ sở dữ liệu hoặc các dịch vụ khác tương ứng với từng khách hàng.

Bước 5: Chạy ứng dụng và kiểm tra hoạt động của chúng.

## Câu hỏi thường gặp về Spring Boot đa khách hàng

**Q: Có bao nhiêu khách hàng mà ứng dụng có thể phục vụ?**

A: Số lượng khách hàng mà ứng dụng có thể phục vụ phụ thuộc vào cấu hình và tài nguyên của máy chủ. Tuy nhiên, với Spring Boot, bạn có thể thoải mái mở rộng và tăng cường khả năng phục vụ theo nhu cầu.

**Q: Làm sao để thêm một khách hàng mới vào ứng dụng đang chạy?**

A: Để thêm một khách hàng mới vào ứng dụng đang chạy, bạn chỉ cần tạo một file cấu hình mới tương ứng với khách hàng đó và khởi động lại ứng dụng.

**Q: Có thể sử dụng cơ sở dữ liệu SQL khác nhau cho từng khách hàng không?**

A: Có, Spring Boot cho phép bạn tùy chỉnh cấu hình cơ sở dữ liệu cho từng khách hàng bằng cách sử dụng các file cấu hình riêng. Bạn có thể cung cấp URL, tên người dùng và mật khẩu khác nhau cho mỗi khách hàng.

**Q: Tôi có thể chia sẻ cùng một cơ sở dữ liệu cho tất cả các khách hàng không?**

A: Có, bạn có thể chia sẻ cùng một cơ sở dữ liệu cho tất cả các khách hàng. Tuy nhiên, trong trường hợp này, bạn cần đảm bảo rằng dữ liệu của từng khách hàng được phân biệt và bảo mật.

## Kết luận

Trên đây là những thông tin cơ bản về mô hình đa khách hàng trong Spring Boot. Việc sử dụng kiến trúc đa khách hàng giúp cho việc phát triển và quản lý các ứng dụng trở nên nhanh chóng và tiết kiệm công sức. Bằng cách sử dụng Spring Boot, chúng ta có thể xây dựng các ứng dụng có khả năng phục vụ nhiều khách hàng cùng một lúc một cách dễ dàng và hiệu quả. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về chủ đề này.

## Câu hỏi thường gặp

**Q: Spring Boot là gì?**
A: Spring Boot là một framework phát triển ứng dụng Java.

**Q: Tại sao nên sử dụng mô hình đa khách hàng trong Spring Boot?**
A: Sử dụng mô hình đa khách hàng giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong việc phát triển và quản lý ứng dụng. Nó cũng cho phép phục vụ nhiều khách hàng cùng một lúc.

**Q: Có bao nhiêu bước để xây dựng một ứng dụng đa khách hàng trong Spring Boot?**
A: Có 5 bước để xây dựng một ứng dụng đa khách hàng trong Spring Boot.

**Q: Có thể sử dụng cùng một cơ sở dữ liệu cho tất cả các khách hàng không?**
A: Có thể, nhưng cần đảm bảo được tính riêng tư và bảo mật cho từng khách hàng.

multi tenant mongodb spring boot

Mục từ bài viết này là để nói về việc sử dụng MongoDB đa khách hàng trong ứng dụng Spring Boot. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm đa khách hàng, cách triển khai nó trong MongoDB và ứng dụng Spring Boot, và sẽ cung cấp một số câu hỏi thường gặp (FAQs) liên quan đến việc làm việc với MongoDB đa khách hàng.

I. MongoDB đa khách hàng là gì?

MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phi quan hệ (NoSQL) phổ biến, có khả năng lưu trữ dữ liệu dưới dạng JSON tùy chỉnh. MongoDB đa khách hàng là một phân nhánh của MongoDB được thiết kế để hỗ trợ việc lưu trữ dữ liệu cho nhiều khách hàng hoặc tổ chức khác nhau trong cùng một cơ sở dữ liệu.

II. Triển khai MongoDB đa khách hàng trong ứng dụng Spring Boot

Để triển khai MongoDB đa khách hàng trong ứng dụng Spring Boot, chúng ta cần làm theo các bước sau:

1. Thêm các phụ thuộc: Thêm các phụ thuộc cần thiết vào tệp pom.xml của ứng dụng Spring Boot. Đảm bảo rằng bạn đã thêm các phiên bản phù hợp của spring-boot-starter-data-mongodb và spring-boot-starter-web.

2. Cấu hình thông tin kết nối MongoDB: Trong tệp application.properties (hoặc application.yml), thêm thông tin kết nối MongoDB cho từng khách hàng. Đảm bảo rằng bạn đặt tên khách hàng và URL kết nối riêng cho từng khách hàng.

3. Định nghĩa các lớp mô hình dữ liệu: Định nghĩa các lớp mô hình dữ liệu cho từng khách hàng. Chúng ta có thể sử dụng các lớp @Document và các annotation khác của MongoDB để chỉ định cách dữ liệu được lưu trữ.

4. Triển khai các repository: Triển khai các repository dữ liệu cho từng khách hàng. Chúng ta có thể sử dụng JpaRepository hoặc MongoRepository để thêm, cập nhật, xóa và truy vấn dữ liệu.

5. Thử nghiệm ứng dụng: Kiểm tra ứng dụng bằng cách chạy nó và sử dụng các yêu cầu HTTP để thao tác với dữ liệu MongoDB của từng khách hàng.

III. Câu hỏi thường gặp (FAQs)

1. Khách hàng MongoDB có thể truy cập dữ liệu của nhau không?
Đúng, khách hàng MongoDB có thể truy cập dữ liệu của nhau trong cùng một cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, chúng ta có thể sử dụng các quyền truy cập và phân quyền để giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu.

2. Có thể chuyển đổi từ MongoDB thông thường sang MongoDB đa khách hàng không?
Có, chúng ta có thể chuyển đổi từ MongoDB thông thường sang MongoDB đa khách hàng bằng cách tạo các khách hàng mới và di chuyển dữ liệu từ cơ sở dữ liệu cũ sang cơ sở dữ liệu mới.

3. Làm thế nào để xác định khách hàng hiện tại trong Spring Boot?
Chúng ta có thể xác định khách hàng hiện tại trong Spring Boot bằng cách sử dụng @Qualifier và @Autowired. Chúng ta cần đặt @Qualifier với tên khách hàng và sử dụng @Autowired để chú trọng tới khách hàng hiện tại.

4. Có thể tạo ra khách hàng MongoDB động trong Spring Boot không?
Có, chúng ta có thể tạo ra khách hàng MongoDB động trong Spring Boot bằng cách sử dụng MongoClientFactory và MongoClient trong MongoDB. Chúng ta có thể định cấu hình kết nối và tạo khách hàng dựa trên yêu cầu hoặc thông tin xác thực của người dùng.

5. Có thể cấu hình một số lượng lớn khách hàng MongoDB trong Spring Boot không?
Có, chúng ta có thể cấu hình một số lượng lớn khách hàng MongoDB trong Spring Boot. Chúng ta cần chỉ định các cấu hình riêng cho từng khách hàng trong tệp application.properties hoặc application.yml.

Cuối cùng, việc triển khai MongoDB đa khách hàng trong ứng dụng Spring Boot có thể cải thiện hiệu suất và quản lý dữ liệu của chúng ta. Việc làm việc với MongoDB đa khách hàng cũng có nhiều lợi ích và thách thức riêng. Tuy nhiên, với các bước triển khai và hiểu biết cần thiết, chúng ta có thể tận dụng tối đa sức mạnh của MongoDB đa khách hàng trong ứng dụng Spring Boot của mình.

Hình ảnh liên quan đến chủ đề multi tenant java web application

Create multi tenant microservice using Springboot, Hibernate and Postgres
Create multi tenant microservice using Springboot, Hibernate and Postgres

Link bài viết: multi tenant java web application.

Xem thêm thông tin về bài chủ đề này multi tenant java web application.

Xem thêm: https://damaushop.vn/tin-tuc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *